ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ανοιχτό

φυτοφάρμακαΣύμφωνα με το νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄ 8) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β΄ 1883), καθορίστηκαν τα μέτρα και οι δράσεις για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων στη χώρα μας και θεσπίστηκαν αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες.

Μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015 οι χρήστες των γεωργικών φαρμάκων δεν θα μπορούν πια να τα προμηθεύονται αν δεν έχουν την πιστοποίηση της ορθολογικής χρήσης.

Για την απόκτηση της πιστοποίησης θα πρέπει ο υποψήφιος να εξεταστεί μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής.
Ο συνολικός αριθμός των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής είναι 50 και ο υποψήφιος θα πρέπει να απαντήσει σωστά τουλάχιστον στις 35.
Μετά το πέρας των εξετάσεων, εμφανίζεται άμεσα το αποτέλεσμα και ο υποψήφιος γνωρίζει τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησε σωστά.

Το πιστοποιητικό έχει διάρκεια 5 χρόνια και αφορά στα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης PROGRAM έχοντας 30 χρόνια πείρα στην εκπαίδευση, αναλαμβάνει να καταρτίσει και να πιστοποιήσει τους υποψήφιους αγρότες με εγγυημένη επιτυχία.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για την ένταξή σας στο πρόγραμμα.

Κιλκίς: Λέκκα 3, τηλ. 2341025600
Πολύκαστρο: Ανδρούτσου 1-3, τηλ. 2343020199
Θεσσαλονίκη: Πολυβίου Ιστορικού 12, Άνω Τούμπα, τηλ. 2310933600
Email: program@otenet.gr
Website: www.program.edu.gr