ΑΓΓΛΙΚΑ

Μαθήματα Αγγλικών

%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac

 

 

 

 

 

Το PROGRAM παρέχει μαθήματα Αγγλικής γλώσσας με σκοπό
την απόκτηση πιστοποίησης στα αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ επίπεδα

  • Β1 (Pre-Lower)
  • B2 (Lower)
  • C1 (Advanced)
  • C2 (Proficiency)

Η διάρκεια εκπαίδευσης είναι 3 μήνες.

Επιπλέον
Οι υποψήφιοι που πετυχαίνουν στο ένα μέρος της της εξέτασης (προφορικό ή γραπτό) το επίπεδο που δήλωσαν στην αίτηση υποψηφίου ότι κατέχουν (ή και ανώτερο), αλλά υστερούν στο άλλο μέρος, σε βαθμό που ο μέσος όρος των δύο μερών να μην τους δίνει πιστοποιητικό του επιπέδου που δήλωσαν, δικαιούνται δωρεάν επανεξέταση στο μέρος της εξέτασης που υστέρησαν.

Οι υποψήφιοι που κατά την συμμετοχή τους στην εξεταστική διαδικασία απέτυχαν να λάβουν πιστοποιητικό στο επίπεδο γλωσσομάθειας που δήλωσαν ότι κατέχουν επειδή σε κανένα από τα δύο μέρη της εξέτασης δεν πέτυχαν το δηλωθέν επίπεδο και κατά συνέπεια δεν δικαιούνται δωρεάν επανεξέταση, έχουν το δικαίωμα να δώσουν  και τα δύο μέρη της εξέτασης του ΤΙΕ στην τιμή των 80€ για τα επίπεδα Β2, C1, C2.


Πληροφορίες
  1. ΚΙΛΚΙΣ: Λέκκα 3, τηλ. (23410) 25-600
  2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πολυβίου 12 Άνω Τούμπα, τηλ. (2310) 933-600

ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: καθημερινά 10:00-16:00
Κινητό: 6936834914
Web: www.program.edu.gr
Email: program@otenet.gr