ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Νέο πρόγραμμα Voucher 2014 Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών, με αμοιβή από 2.240€ έως 2.410€ για επιδοτούμενη κατάρτιση (80 έως 120 ώρες) και 5μηνη απασχόληση (380 έως 420 ώρες).

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με σταθερότητα και υπευθυνότητα συνεχίζει την υλοποίηση δράσεων αντιμετώπισης της ανεργίας μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Στο πλαίσιο αυτό προχωράμε στην υλοποίηση της πρώτης ενέργειας του Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία» με τίτλο «Επιταγή εισόδου για ΑΝΕΡΓΟΥΣ νέους 18 έως 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 43.200.000,00€ και χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 12.000 άνεργοι νέοι ηλικίας 18 μέχρι 24 ετών, εκ των οποίων

 • 3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ
 • 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Η δράση ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 έως 120 ώρες με αντικείμενο της κατάρτισης την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε οριζόντια ή/και ειδικά θεματικά αντικείμενα (ανάλογα με την ομάδα ωφελουμένων) τα οποία σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, από 380 έως 420 ώρες και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 5 μήνες
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
 • Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων

Η πρόσκληση τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, η οποία και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 10 Αυγούστου 2014 και ώρα 23.59.

Μετά το πέρας της διαβούλευσης – λαμβάνοντας υπόψη και τα συμπεράσματα της– το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μέσω της ΕΥΕ/ΕΚΤ θα  προχωρήσει άμεσα στην οριστική δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους νέους ηλικίας 18 έως 24.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στη Δράση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
 1. Αστυνομική Ταυτότητα
 2. Εκκαθαριστικό σημείωμα (οικ. έτους 2014)
 3. Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
 4. ΑΜΚΑ σε επίσημο έγγραφο
 5. IBAN
 6. Τίτλος Σπουδών Λυκείου /ΙΕΚ/ΑΕΙ/ΤΕΙ
 7. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (εφόσον υπάρχει)
 8. Πιστοποιητικά καλής γνώσης ξένης γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο Β2 εφόσον υπάρχουν)
 9. Πιστοποιητικό Πληροφορικής (εφόσον υπάρχει)
 10. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είμαι μαθητής/τρια, σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια
 11. Βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία)
 12. Ατομικό σχέδιο δράσης από τον ΟΑΕΔ
Αίτηση – Δήλωση Ενδιαφέροντος

Επώνυμο: *

Όνομα: *

Όνομα πατρός: *

Ημερομηνία Γέννησης: *

Διεύθυνση - ΤΚ: *

Κινητό Τηλέφωνο: *

Σταθερό Τηλέφωνο:

E-mail: *

ΑΦΜ - ΔΟΥ: *

ΑΜΚΑ: *

ΙΒΑΝ Τράπεζας: *

Επίπεδο Σπουδών: *

Πιστοποίηση:

Πιστοποίηση σε Η/Υ

Φορέας πιστοποίησης:

Ενότητες:

Πιστοποίηση σε Ξένες Γλώσσες

Γράψτε τις γλώσσες, το επίπεδο & τον φορέα πιστοποίησης

Κάρτα Ανεργίας

Ημερ/νία έκδοσης: *

Αριθμός Συναλλασσόμενου: *

Μήνες Ανεργίας: *

Ετήσιο Φορολογικό Εισόδημα 2014: *

Έχετε συμμετάσχει τα τελευταία χρόνια σε παρόμοια προγράμματα; Αν ναι σε ποια;

Γράψτε τον κωδικό:
captcha

Αίτηση για επιχειρήσεις: doc, pdf

Επωνυμία Επιχείρησης: *

Νόμιμος Εκπρόσωπος: *

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: *

Τηλέφωνα: *

Fax:

E-mail: *

Website:

Διεύθυνση Έδρας :*

ΑΦΜ - ΔΟΥ: *

Α.Μ.Ε.: *

Α.Δ.Τ.: *

Διεύθυνση Δραστηριότητας: *

Αντικείμενο Δραστηριότητας: *

Πλήθος Προσωπικού: *

Αντικείμενο Πρακτικής: *

Αριθμός Θέσεων Πρακτικής: *

Επιθυμητά Προσόντα:

Γράψτε τον κωδικό:
captcha

syntelestes