ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 25-29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

voucher25pΝέο πρόγραμμα Voucher 2014 – Επιταγή εισόδου για νέους από 25 έως 29 ετών, με αμοιβή από 2.280€ έως 2.530€ για επιδοτούμενη κατάρτιση (100 ώρες) και 5μηνη απασχόληση.

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με σταθερότητα και υπευθυνότητα συνεχίζει την υλοποίηση δράσεων αντιμετώπισης της ανεργίας μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.  Σε συνέχεια μιας δύσκολης, αλλά επιτυχημένης διαπραγμάτευσης με την ΕΕ, το Υπουργείο ανέλαβε την υλοποίηση σημαντικών δράσεων, αξιοποιώντας εμπροσθοβαρώς πόρους της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, πριν την οριστική έγκριση των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), προχωρούμε στην υλοποίηση της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», παρέχοντας σε άνεργους νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Η δράση ΑΦΟΡΑ

38.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

 • 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ
 • 23.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η δράση ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 420 ωρών και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 5 μήνες
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
 • Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων (1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση 180 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση 240 ωρών πρακτικής άσκησης).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 136,8 εκ. ευρώ και αφορά το σύνολο της χώρας.

Η δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων  Ενεργειών  του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και χρηματοδοτείται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 25-29
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
 1. Αστυνομική Ταυτότητα
 2. Εκκαθαριστικό σημείωμα (οικ. έτους 2014)
 3. Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
 4. ΑΜΚΑ σε επίσημο έγγραφο
 5. IBAN
 6. Τίτλος Σπουδών Λυκείου /ΙΕΚ/ΑΕΙ/ΤΕΙ
 7. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (εφόσον υπάρχει)
 8. Πιστοποιητικά καλής γνώσης ξένης γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο Β2 εφόσον υπάρχουν)
 9. Πιστοποιητικό Πληροφορικής (εφόσον υπάρχει)
 10. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είμαι μαθητής/τρια, σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια
 11. Βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία)
Αίτηση – Δήλωση Ενδιαφέροντος (για τους ανέργους)

Επώνυμο: *

Όνομα: *

Ημερομηνία Γέννησης: *

Διεύθυνση - ΤΚ: *

Κινητό Τηλέφωνο: *

Σταθερό Τηλέφωνο:

E-mail: *

Γράψτε τον κωδικό:
captcha

Αίτηση για επιχειρήσεις: doc, pdf

Επωνυμία Επιχείρησης: *

Νόμιμος Εκπρόσωπος: *

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: *

Τηλέφωνα: *

Fax:

E-mail: *

Website:

Διεύθυνση Έδρας :*

ΑΦΜ - ΔΟΥ: *

Α.Μ.Ε.: *

Α.Δ.Τ.: *

Διεύθυνση Δραστηριότητας: *

Αντικείμενο Δραστηριότητας: *

Πλήθος Προσωπικού: *

Αντικείμενο Πρακτικής: *

Αριθμός Θέσεων Πρακτικής: *

Επιθυμητά Προσόντα:

Γράψτε τον κωδικό:
captcha

syntelestes